[wpseo_breadcrumb]

Polityka zwrotów

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 30 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następującej formie:

1. Pisemnie wypełniając formularz zwrotu i wysyłając go na adres Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy, ul. Zamojska 28, 20-102 Lublin

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniając formularz zwrotu i przesyłając go na adres e-mail: sk@hydrokar.pl

3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.hydrokar.sklep.pl/kontakt

4. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

6. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy, Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy zamówiony uprzednio Towar.

7. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

Adres do zwrotów:

Hydrokar P.H. S.C.
Sebastian i Stefan Karwatowscy
ul. Zamojska 28
20-105 Lublin

Formularz zwrotu towaru