• Pompy głębinowe

  Pompy głębinowe przeznaczone są do czerpania czystej, zimnej wody z wierconych ujęć głębinowych, studni kręgowych oraz zbiorników wolno stojących.

  Rozległość naszej oferty zapewnia różne zastosowania. Poczynając od niewielkich pomp na potrzeby domków jednorodzinnych poprzez pompy dla rolnictwa, aż po duże agregaty do zastosowań przemysłowych.

 • Pompy powierzchniowe

  Pompy powierzchniowe przeznaczone są do zaopatrywania w czystą, zimną wodę z własnego ujęcia zarówno instalacji domowych jak i przemysłowych.

 • Pompy zatapialne

  Pompy zatapialne przeznaczone są do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń.

  Rozległość naszej oferty zapewnia różne zastosowania. Poczynając od niewielkich pomp na potrzeby domków jednorodzinnych poprzez pompy dla rolnictwa, aż po duże agregaty do zastosowań przemysłowych.

 • Zestawy hydroforowe

  Zestaw hydroforowy składa się ze zbiornika ciśnieniowego na wodę, pompy ssąco-tłoczącej oaz włącznika ciśnieniowego.

  Zadaniem zestawu jest dostarczenie i utrzymanie prawidłowego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

 • Pompy obiegowe i cyrkulacyjne

  Pompy przeznaczone są do wymuszania obiegu cieczy w instalacjach centralego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej czy klimatyzacyjnych.

  Rozległość naszej oferty zapewnia różne zastosowania. Poczynając od niewielkich pomp na potrzeby domków jednorodzinnych aż po duże agregaty do zastosowań przemysłowych.

 • Agregaty rozdrabniające

  Agregaty pozwalają zaadoptować pomieszczenia bez kanalizacji na toalety, łazienki, kuchnie, pralnie itp.

  Pompy autoamtycznie przepompowują ścieki do kanalizacji, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

 • Pompy do oleju i osprzęt do nich

  Pompy ułatwiają nam prace związane z przepompowywaniem ulejów napędowych lub opałowych wszędzie tam gdzie mamy dostęp do źródła zasilania 230V lub 12V.

 • Zbiorniki hydroforowe

  Zastosowanie zbiorników hydroforowych powoduję stabilizację ciśnienia wody oraz zwiększenie czynnej objętości instalacji wodociągowej.

  W efekcie rośnie żywotność całej instalacji wodociągowej w tym przede wszystkim pomp.

 • Pompy ręczne

  Pompy ręczne znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma doporowadzonej energii elektrycznej.

 • Motopompy spalinowe

  Motopompy wykorzystać można wszędzie tam gdzie nie mamy doprowadzonej energii elektrycznej lub nie chcemy z niej korzystać.

  Motopompy znajdują szerokie zastosowanie zaczynając od małych przydomowych działek poprzez profesjonalne gospodarstwa rolne na jednostkach ratowniczych kończąc.

 • Zbiorniki wyrównawcze do C.O. C.W.U. Solarne

  Zbiorniki wyrównawcze są jednym z elementów zabezpieczających zamknięte układy grzewcze i ciepłej wody użytkowej. Przeznaczone są do kompensacji wzrostu ciśnienia spowodowanego startem pompy i zmianą objętości wody ze względu zmianę temperatury w instalacji.

 • Filtry do wody

  Filtry i stacje uzdatniania wody gwarantują stały i nieograniczony dostęp do czystej i bezpiecznej wody. Zainstalowane w domu, mieszkaniu czy innym obiekcie oczyszczają ją i uzdatniają. Najczęstsze problemy z wodą to zanieczyszczenia mechaniczne, nadmierna twardość, zawartość chloru oraz nadmiar związków żelaza czy manganu, które mają bezpośrednie przełożenie na zdrowie i jakość naszego życia. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest montaż filtrów, w tym zmiękczaczy i stacji uzdatniających, które poprawiają jakość wody pitnej oraz chronią instalacje, urządzenia i armaturę przed przyspieszonym niszczeniem.

 • Ogrzewacze wody

  Ogrzewacze wody pozwalają na efektywne magazynowanie ciepłej wody i korzystanie z niej w dowolnym momencie.

 • Moja woda

  Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.


  Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na:  przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.