LCS łącznik ciśnieniowy zabezpieczenie przed suchobiegiem

Łączniki LCS są przeznaczone do zabezpieczania urządzeń, głównie pomp przed pracą przy zbyt niskim ciśnieniu w instalacji.

Stan:

2 w magazynie (może być zamówiony)

240,00 

Ilość:

2 w magazynie (może być zamówiony)

Więcej informacji

Parametry techniczne

Znamionowe napięcie instalacji 230 V 400 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowe prądy łączeniowe 16 A 10 A
Kategoria pracy AC 3
Znamionowe napięcie probiercze izolacji 2,5 kV
Znamionowa trwałość łączeniowa 106 cykli
Znamionowa częstość łączeń zwykła 120 cykl/h
Moc silników sterowanych bezpośrednio 2,2 kW 4,0 kW
Minimalna temperatura czynnika napędowego 0oC
Maksymalna temperatura czynnika napędowego 40oC
Rodzaj czynnika napędowego woda, powietrze, olej maszynowy, olej napędowy
Przekroje przewodów przyłączeniowych 1,5 – 4,0 mm2
Waga 0,5 kg

[img-2169-left-large_default]

Łączniki LCS są przeznaczone do zabezpieczania urządzeń, głównie pomp przed pracą przy zbyt niskim ciśnieniu w instalacji. Typowym zastosowaniem tych łączników są układy hydroforowe zasilane ze zbiorników otwartych, studni lub sieci wodociągowej, gdzie wymagana jest ochrona przed obniżeniem ciśnienia w rurociągu. Łącznik LCS jest stycznikiem sterowanym spadkiem ciśnienia.

Względem łączników LCA – LCS mają odwrócone działanie, tzn. wyłączają pompę po spadku ciśnienia poniżej wartości nastawionej. Łączniki LCS umożliwiają nastawę ciśnienia zadziałania (zgodnie z wykresem poniżej), bez zmiany różnicy ciśnienia (delty, histerezy), która jest stała i wynosi około 1bar. Wykonane są jako trzytorowe lub jednotorowe dwuprzerwowe rozłączniki manewrowe prądu przemiennego, niskonapięciowe, mechanizowane. Łącznik ciśnieniowy typu LCS stanowi odmianę stycznikową zwierną (po wzroście ciśnienia zwarty). Podstawa, korpus, szczęka ruchoma i nieruchoma są wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Miedziane zestyki mają nakładki ze srebrotlenku kadmu.Obudowa łącznika jest wykonana z poliwęglanu.
Po wykryciu niskiego ciśnienia w instalacji LCS wstrzymuje pracę układu. Kolejne załączenie systemu pompowego nastąpi po fizycznym wciśnięciu i trzymaniu przycisku RESET, do czasu powrotu wymaganego ciśnienia roboczego.

[img-2168-left-large_default]

Możliwe nastawy

[img-2171-left-large_default]

Gabaryty

[img-2170-left-large_default]

Zalety:

 • poza silnikami 230V o mocy do 2,2kW łączniki LCS mogą współpracować z silnikami trójfazowymi 400V o mocy do 4kW,
 • trwałość (konstrukcja oparta o sprawdzony, obecny na rynku od wielu lat łącznik ciśnieniowy typu LCA),
 • szeroki zakres załączania i wyłączania,
 • gwarancja 24 miesiące.

Warunki pracy:

 • Łączniki są przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych.
 • Dopuszczalna wysokość instalowania nie może być większa niż 2000 m n.p.m.
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od -5oC do 40oC .
 • Najniższa wilgotność względna może dochodzić do 50% przy temperaturze 40oC i do 90% przy temperaturze 20oC .
 • Stopień ochrony IP 43 (pod warunkiem montażu łącznika pokrywą ku górze).

Kompletność dostaw

 • łącznik ciśnieniowy LCS
 • instrukcja obsługi
 • gwarancja